News 2019

19.12.2018  We expect puppies et the end of January. / Šteniatka očakávame koncom januára.

More info E litter  here..  / Viac info o E vrhu tu..

FOR MORE INFO AND RESERVATION PLEASE CONTACT ME: Zuzana Likiérova, E-mail:  likierova@gmail.com  Mob: 00421 - 940 513 360


8.1.2019  C.I.B Kangelani 's Perfect Choise

/Villagedogs Ka Makana x Kangelani 's Kowa Kita/, breeder Marit Hjartøy

Champion SKCHR of the year 2018