Handling News 2019

CACIB BUDAPEST 10.2.2019 (17 leonb.)

A ‘Garden Almond Dovelet - CAC, CACIB, BOS majiteĺ Alexandra Sopirová, handling Zuzana Likierova


CACIB BUDAPEST 7-8.2.2019

CH Taiwan Kráĺovská stráž tr. šampiónov 2x CAC a splnené podmienky na titul Šampión HU

***

JCH Venezuela Kráĺovská stráž tr stredná 7.2.2019 Exc 1, CAC, CACIB, BOB

tr stredná 8.2.2019 Exc 2, res CAC, res CACIB majiteĺ Ingrid Krajnakova handling Zuzana Likierova